Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas I-III

25 maja 2017 roku po raz szesnasty odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie  gminny konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III. W tej edycji uczniowie musieli wykazać się znajomością lektur w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Zasadniczym celem konkursu było: Doskonalenie umiejętności pisemnego wypowiadania się. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, postaci z tekstem. […]