25 maja 2017 roku po raz szesnasty odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie  gminny konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III.

W tej edycji uczniowie musieli wykazać się znajomością lektur w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Zasadniczym celem konkursu było:

  1. Doskonalenie umiejętności pisemnego wypowiadania się.
  2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
  3. Kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, postaci z tekstem.
  4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
  5. Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez formę zagadki-zabawy, która mobilizuje do maksymalnego wykazania się posiadanymi umiejętnościami.
  6. Uczenie odpowiedzialności za wyniki wspólnej pracy.
  7. Identyfikacja uczniów z reprezentowaną przez nich szkołą.

 

W konkursie wzięły udział szkoły z Gminy Wolin tj.: z Dargobądza, Kołczewa, Koniewa i Wolina.

Zmagania uczniów obejmowały dwa etapy. Pierwszy etap rozegrany został w szkołach macierzystych w formie eliminacji, które wyłoniły trzyosobowe reprezentacje tych szkół.

W dniu 25 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie odbył się finał tego konkursu. Podobnie jak w poprzednich latach poziom konkursu był bardzo wysoki. Zarówno nauczyciele jak i mali zawodnicy włożyli wiele wysiłku, aby ich szkoła zwyciężyła.

Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki, rebusy, rozpoznawali tytuły lektur, bohaterów na podstawie ilustracji i tekstu, udzielali pisemnych odpowiedzi na podchwytliwe pytania.

Ostateczny wynik konkursu był następujący:

I miejsce       – PSP w Koniewie
(Agata Śliwa, Krystian Ardan, Karolina Jama);

II miejsce      – PSP w Wolinie  
(Igor Łabuńko, Estera Kubisiak, Martyna Maksymowicz);

III miejsce     – PSP w Dargobądzu 
(Martyna Trojan, Zuzanna Kasprowicz, Kornel Przybyłek);

IV miejsce     – PSP w Kołczewie
(Adrian Czacherski, Paula Turowska, Zuzanna Łopatowska)

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, ciekawe książki oraz nagrody rzeczowe.

Cała impreza mogła się odbyć dzięki ludziom, którzy wiedzą jak ważna jest edukacja dzieci już w najmłodszych latach życia.

XVI edycję konkursu czytelniczego wspomogli:

Burmistrz Wolina – Pan Eugeniusz Jasiewicz;

PIEKARNIA – CUKIERNIA –  Pani Wanda Bojarun.

Tegoroczny konkurs tak jak i poprzednie jego edycje pokazał, że dzieci chętnie uczestniczą we współzawodnictwie i potrafią pracować w grupie na wspólne zwycięstwo. Imprezy takie rozwijają zainteresowania młodego człowieka i zachęcają go do dalszego poszukiwania wiedzy.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy.

Organizatorkami konkursu były: Elżbieta Jaskulska, Dorota Jędrzejczak – nauczycielki PSP w Koniewie.

 

Opracowała
Elżbieta Jaskulska