NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W PSP W KONIEWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

DYREKTOR SZKOŁY:  Jolanta Żurawska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY: Aneta Gryglewicz

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

KLASA I –  Ewa Szpak

KLASA II –   Jolanta Żurawska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE II: Lucyna Maciejowska

KLASA III –  Dorota Jędrzejczak

WYCHOWAWCY KLAS:

KLASA IV: Danuta Kochanowska

KLASA V: Natalia Mazur

KLASA VI: Dorota Jędrzejczak

KLASA VII: Agnieszka Brzezicka

KLASA VIII: Magdalena Łabuńko

           

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

JĘZYK POLSKI: Magdalena Łabuńko  
                           Natalia Mazur  

JĘZYK NIEMIECKI: Aneta Makowska-Truszkiweicz
                                  Anna Sidorkiewicz

JĘZYK ANGIELSKI: Anna Sidorkiewicz

MATEMATYKA: Danuta Kochanowska

FIZYKA: Andrzej Żelaskowski

CHEMIA:  Agnieszka Makowska

GEOGRAFIA: Ewa Majewska

BIOLOGIA:  Rafał Gutowski

PRZYRODA:  Dorota Jędrzejczak

EDB:  Radosław Kaliciuk

WOS:  Radosław Kaliciuk

INFORMATYKA: Jarosław Walczak

MUZYKA: Agnieszka Brzezicka

PLASTYKA:  Aneta Gryglewicz

TECHNIKA:  Agnieszka Brzezicka

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Agnieszka Brzezicka

DORADZTWO ZAWODOWE:  Wanda Noworolnik

WDŻ:  Iwona Wojda

RELIGIA:  Beata Bernacka
                 ks. Piotr Dzedzej

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:  Iwona Stolarczyk

PEDAGOG: Marta Szpak

BIBLIOTEKA: Marta Szpak

ŚWIETLICA SZKOLNA: Teresa Jama