Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 2 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 –31 grudnia 2019 r. –  zimowa przerwa świąteczna
 • 10 – 23 lutego 2020 r. –  ferie zimowe w woj. zachodniopomorskim
 • 9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna                                                                                
 • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie

 • 2 i 3 styczna 2020 r. dla kl. 0-VIII
 • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. dla kl. 0-VII
 • 12 czerwca 2020 r. dla kl. 0-VIII

Terminy spotkań z rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie 2019/20

 • 5 września 2019 r.  – zebranie z rodzicami o godz. 16.30
 • 13 listopada 2019r. – drzwi otwarte w godz. 16.30-18.00
 • 18 grudnia 2019 r. – zebranie z rodzicami o godz. 16.30
 • 5 lutego 2020 r. – zebranie z rodzicami o godz. 16.30
 • 1 kwietnia 2020 r. – drzwi otwarte w godz. 16.30-18.00
 • 20 maja 2019 r. – zebranie z rodzicami o godz. 16.30