Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 –31 grudnia 2018 r. –  zimowa przerwa świąteczna
28 stycznia –10 lutego 2019 r. –  ferie zimowe w woj. zachodniopomorskim
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. –egzamin ósmoklasisty
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie

02.11.2018 dla kl. 0-VIII
15.04.2019 dla kl. 0-VII
16.04.2019 dla kl. 0-VII
17.04.2019 dla kl. 0-VII
29.04.2019 dla kl. 0-VIII
30.04.2019 dla kl. 0-VIII
02.05.2019 dla kl. 0-VIII

Terminy spotkań z rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie 2018/19

18 września 2018  – zebranie z rodzicami o godz. 16.30
13 listopada 2018 – drzwi otwarte w godz. 16.30-18.00
11 grudnia 2018 – zebranie z rodzicami o godz. 16.30
19 lutego 2019 – zebranie z rodzicami o godz. 16.30
9 kwietnia 2019 – drzwi otwarte w godz. 16.30-18.00
14 maja 2019 – zebranie z rodzicami o godz. 16.30