W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem nauczycieli zwracam się do Państwa  z prośbą o zapewnienie opieki naszym uczniom w domu.

    Dla tych dzieci, których Rodzice w żaden sposób tej opieki nie zapewnią zorganizuję zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Natomiast w dniach egzaminu ósmoklasisty tj. 15-17 kwietnia (o tych dniach byliście Państwo informowani już we wrześniu 2018 r.) nie mam możliwości zorganizowania takich zajęć ze względu na udział nauczycieli w zespołach nadzorujących egzaminy i zapewnienie odpowiednich warunków zdającym egzamin.

Jednocześnie informuję, iż z ww. powodu odwołuję „Drzwi otwarte” w naszej szkole, które miały się odbyć 09. 04.2019 r.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

W miarę możliwości będę informować Państwa o działaniach podejmowanych przez szkołę.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Jolanta Żurawska
Dyrektor PSP w Koniewie