Podręczniki

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie obowiązuje poniższy zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Uczniowie klas I -VIII otrzymają we wrześniu bezpłatne podręczniki w szkole do wszystkich przedmiotów za wyjątkiem religii. W związku z tym proszę zakupić podręczniki i ćwiczenia do religii (zamieszczone na końcu zestawienia w każdej klasie): […]