W sprawie edukacji włączającej RODZICE mogą kontaktować się z wizytatorami KO telefonicznie lub osobiście podczas dyżurów w KO w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.

Koordynatorami ds. edukacji włączającej są Panie: Hanna Markowska i Agnieszka Stroynowska.