Sądy i Trybunały okazały się bardzo ciekawym tematem ponieważ uczniowie klasy 8 wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej. Uczniowie podzielili się rolami. Sędzia, ławnicy, prokurator, obrońca, oskarżeni, świadkowie znaleźli się na sali rozpraw w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie. Sędzia rozpoczął słowami „Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym w Warszawie, będzie rozpoznana sprawa Antoniego Nowaka. Pouczam wszystkich świadków o obowiązku mówienia prawdy”. To tylko przykłady sformułowań jakie padały na sali rozpraw. Uczestnicy z zaangażowaniem wzięli udział w lekcji.  Jest to bardzo dobra metoda edukacyjna, która pozwala na kreatywne, logiczne myślenie.