AKCJA – SEGREGACJA! 2 x WIĘCEJ, 2 x CZYŚCIEJ! Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna 25.akcja Sprzątania Świata. Nasi uczniowie ochoczo przystąpili do niej 21 września.

Zbierając śmieci z najbliższego otoczenia udowodnili, że potrafią zadbać o lokalne środowisko. Dzięki tej akcji kształtujemy u dzieci i młodzieży szacunek do przyrody, który powinien być widoczny w naszych działaniach każdego dnia.

Zachęcamy Wszystkich do segregacji odpadów! Dbajmy o naszą Ziemię!