W dniu 31.05.2023 r. uczniowie klas I-VIII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych promujących ideę honorowego krwiodawstwa: „Twoja krew, moje życie”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.