Uczniowie klasy  III wzięli udział w konkursie plastycznym  „Kierunek – Bezpieczeństwo” Kampanii Kolejowe ABC II, realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Zadaniem było wykonanie przez zespół pracy plastycznej przedstawiającej Peronowo, czyli miasteczko, w którym mieszka nosorożec Rogatek, bohater Kampanii Kolejowe ABC, wraz ze swoimi przyjaciółmi.

Do wygrania był plac do zabaw i ćwiczeń dla szkoły, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy oraz wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.

Niestety mimo wielkiego zaangażowania ze strony uczniów i ich rodziców nie udało się wygrać, ale możemy spróbować w kolejnej edycji.