Eksperyment chemiczny spełnia w edukacji chemicznej kluczową rolę, umożliwia rozwijanie aktywności uczniów i kształtowanie samodzielności w działaniu. Lekcje chemii nie powinny ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy teoretycznej, dlatego też uczniowie naszej szkoły przeprowadzają eksperymenty małej skali. Tym razem wykorzystaliśmy procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w kuchni. Kuchnia jest ogromnym laboratorium chemicznym, w którym zachodzi mnóstwo takich procesów jak smażenie, pieczenie, gotowanie, marynowanie, pasteryzacja. Uczniowie na lekcji obserwowali jakie zmiany zachodzą podczas smażenia jajek i jak zachowuje się białko jaja kurzego pod wpływem wysokiej temperatury. Uczestnicy eksperymentu określali czy jest to reakcja chemiczna czy zjawisko fizyczne. Na lekcji uczniowie stworzyli mieszaninę  jednorodną i niejednorodną oraz obserwowali różnice między mieszaninami. Dzięki metodzie eksperymentu uczniowie uaktywniają  więcej zmysłów nie tylko wzroku i słuchu ale także dotyku i węchu dzięki temu lepiej zapamiętują temat. Przeprowadzenie takiej lekcji było możliwe dzięki zakupieniu sprzętu w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości # Laboratoriaprzyszlosci