Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w lekcji fizyki, na której omawiany był temat „Szeregowe i równoległe połączenia odbiorników energii elektrycznej”. Na tych zajęciach wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. W czasie lekcji uczniowie zapoznali się z działaniem poszczególnych odbiorników prądu stałego, przy różnych sposobach ich podłączenia w zamkniętym obwodzie elektrycznym. Z pewnością nauka poparta praktycznym działaniem jest bardziej efektywna, a w ocenie uczniów  ciekawa i atrakcyjna.

#LaboratoriaPrzyszłości # Laboratoriaprzyszlosci