Uczniowie klasy VII wykorzystali na plastyce pistolety z klejem na gorąco zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Podczas lekcji mogli samodzielnie wykonać instalację plastyczną – drzewko szczęścia. Zajęcia angażowały uczniów do działania oraz sprzyjały rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci