Na zajęciach technicznych uczniowie poznali zastosowanie laminarki. Nauczyciel zapoznał dzieci z instrukcją obsługi urządzenia. Po ustaleniu odpowiedniej temperatury laminowania, dostosowanej do grubości folii, zalaminowano plan lekcji oraz pomoce dydaktyczne. Tak przygotowane materiały stają się trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Laminarka wykorzystana w czasie zajęć została zakupiona w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci