Adrian Śliwa, uczeń klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie zdobył wyróżnienie
w okręgowym etapie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma”.
Organizatorem konkursu była Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach jubileuszowych
obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Adrian Śliwa – wyróżnienie

A. Gryglewicz