Komunikat

Przygotowujemy nasze przedszkola do bezpiecznego otwarcia! Wznowienie działalności od 25 maja 2020 r. 

Mając na względzie troskę o życie i zdrowie oraz konieczność zachowania rygorystycznych wytycznych, które otrzymaliśmy od przedstawicieli administracji rządowej i służb sanitarnych, otwarcie nastąpi na podstawie odpowiednich kryteriów. Wyznaczenie otwarcia placówek na dzień 25 maja br., motywowane jest przede wszystkim potrzebą czasu na przygotowanie kadry oraz procedur sanitarnych. 

1. Do placówek przyjmowane będą dzieci z rodzin, w których oboje rodziców pracuje. 

2. Pierwszeństwo będą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

3. Pierwszeństwo będą miały również dzieci rodziców, którzy realizują zawodowe zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez przedszkole lub oddział przedszkolny, proszeni są o powiadomienie dyrektora placówki.

Dalsze szczegółowe informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco. 

Przy okazji bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN.

https://www.gov.pl/attachment/dfb708f0-3fd2-4e2c-8f86-abf20afc593a

https://www.gov.pl/attachment/5b45c209-77af-47e9-a248-7db5f3e0a5bb

Zastępca Burmistrza
Jarosław Mikołajczyk