Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie obowiązuje poniższy zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Uczniowie klas I -VIII otrzymają we wrześniu bezpłatne podręczniki w szkole do wszystkich przedmiotów za wyjątkiem religii. W związku z tym proszę zakupić podręczniki i ćwiczenia do religii (zamieszczone na końcu zestawienia w każdej klasie):

kl. I

Tytuł Autor Wydawnictwo
„Nowi Tropiciele”. Podręcznik „Nowi Tropiciele”. Matematyka „Nowi Tropiciele” Karty ćwiczeń cz. 1-5 A. Burdzińska, A. Banasiak, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP
„Hallo Anna” Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Podręcznik 1 Ćwiczenie 1 O. Swerlowa LektorKlett
„Żyjemy w Bożym świecie” ( podręcznik i zeszyt ćwiczeń w jednym)
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, JEDNOŚĆ

kl. II

Tytuł Autor Wydawnictwo
„Nowi Tropiciele”. Podręcznik „Nowi Tropiciele”. Matematyka „Nowi Tropiciele” Karty ćwiczeń cz. 1- A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska
WSiP
„Hallo Anna” Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Podręcznik 2 Ćwiczenie 2
O. Swerlowa LektorKlett
„Idziemy do Jezusa” ( podręcznik i zeszyt ćwiczeń w jednym)
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, JEDNOŚĆ

kl. III

Tytuł Autor Wydawnictwo
Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Część 1-5


Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Karty ćwiczeń. Część 1-5 Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Karty matematyczne. Część 1-5 Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Hallo Anna! 3 Olga Swerlowa Klett Polska sp. z o.o
„Jezus jest z nami”- ćwiczenie Red.. J. Czerkawski, E. Kondrak Jedność

KL. IV

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika
Autor Wydawnictwo
1. Język polski „Nowe słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
Nowe Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
A. Klimowicz M. Derlukiewicz

Nowa Era
2. Matematyka „Matematyka z plusem”. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej.


Ćwiczenia. Arytmetyka

Ćwiczenia. Geometria
M. Dobrowolska M. Jucewicz M. Karpiński P. Zarzycki


M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki
P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3. Historia „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
„Wczoraj i dziś” Zeszyt ćwiczeń
B. Olszewska W. Surdyk-Fertsch G. Wojciechowski Nowa Era
4. Przyroda „Tajemnice przyrody”. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej.
„Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń
M. Marko-Worłowska F. Szlajfer J. Stawarz Nowa Era
5. Język niemiecki „Wir smart 1”. Podręcznik Wir smart 1 . Zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII G. Motta LektorKlett
6. Informatyka „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

G. Koba Migra
7. Technika „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
L. Łabecki M. Łabecka Nowa Era
8. Plastyka „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki do klasy czwartej szkoły podstawowej.
J. Lukas, K. Onak Nowa Era
9. Muzyka „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki do klasy czwartej szkoły podstawowej.
M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era
10. Religia
„Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik „Miejsca pełne BOGActw” – zeszyt ćwiczeń  ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, JEDNOŚĆ

Kl. V

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika
Autor Wydawnictwo
1. Język polski „Nowe Słowa na start! 5” Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowe Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej
A. Klimowicz, M. DerlukiewiczA. Marcinkiewicz, J. Ginter
Nowa Era


2.

Matematyka
„Matematyka z plusem”
Arytmetyka. ĆwiczenieGeometria. Ćwiczenie

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan
M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

GWO

3.

Biologia
„Puls życia. Klasa 5” Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

4.

Geografia
„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era
5. Historia ,,Wczoraj i dziś. Klasa 5” Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
G. WojciechowskiNowa Era
6.

Informatyka
„Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

G. Koba
Migra

7.

Muzyka
„Lekcja muzyki 5” Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

8.

Plastyka
„Do dzieła! 5”Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
J.Lukas, K. Onak

Nowa Era

9.

Technika
„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era
10. Język niemiecki „Wir smart 2” Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII
Wir smart 2 . Zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VIII
G. Motta LektorKlett
11. Religia
„Spotkania uBOGAcające” – podręcznik „Spotkania uBOGAcające” – zeszyt ćwiczeń ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska JEDNOŚĆ

Kl. VI

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika
Autor Wydawnictwo
1. Język polski NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz Nowa Era Spółka z o.o.

2.

Język polski
NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

Praca zbiorowa
Nowa Era Spółka z o.o.
3. Matematyka Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Nowa Era Spółka z o.o.
4. Matematyka Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Arytmetyka i algebra. Wersja B.
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan Nowa Era Spółka z o.o.
5. Matematyka Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Geometria. Wersja B
M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki Nowa Era Spółka z o.o.
6. Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Joanna Stawarz Nowa Era Spółka z o.o.
8. Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypińsk Nowa Era Spółka z o.o.
9. Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowsk Nowa Era Spółka z o.o.
10. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba Migra Sp. z o.o.
11. Muzyka Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o.
12. Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Spółka z o.o.
13. Technika Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Spółka z o.o.
14. Język niemiecki Wir smart 3 Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska, Ewa Wieszczeczyńsk Klett Polska sp. z o.o
15. Język niemiecki Wir smart 3 Zeszyt ćwiczeń
Klett Polska sp. z o.o
16. Religia
„Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik „Tajemnice BOGAtego życia” – zeszyt ćwiczeń ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska JEDNOŚĆ

Kl. VII

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika
Autor Wydawnictwo
1. Język polski NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Nowe Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siodmej szkoły podstawowej
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter
Nowa Era

2. Matematyka Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowejMatematyka z plusem Ćwiczenie
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3. Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Nowa Era4. Język niemiecki Kompass Team 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8
Kompass Team 2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas 7-8
Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak WSZ PWN
5. Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era
6. Muzyka Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
7. Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow Nowa Era
8. Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Chemia Nowej Ery Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria LitwinMałgorzata Mańska, Elżbieta Megiel
Nowa Era
9. Fizyka Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era
10. Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era
11. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba Migra
12. J. angielski Mat. Edukacyjne „Live Beat 1” Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Olivia Johnston, Sarah Curtis, Bartosz Michałowski
Pearson
13. Religia „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – podręcznik
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
JEDNOŚĆ

Kl. VIII

Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika
Autor Wydawnictwo
1. Język polski „Nowe Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej „Nowe Słowa na start!” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz
J. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter
Nowa Era

2. Matematyka „Matematyka z plusem 8” Podręcznik
Matematyka z plusem 8” Ćwiczenie
pod red. M. Dobrowolskiej
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


3.

Biologia
„Puls życia. Klasa 8” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
B. Sągin, A. Boczarowski, M. SęktasNowa Era
4. Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Nowa Era
5. Fizyka Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej T. Rachwał, D. Szczypiński


Nowa Era

7.

Historia
„Wczoraj i dziś. Klasa 8” Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Zeszyt ćwiczeń
R. Śniegocki, A. ZielińskaK. Jurek, K. Panimasz, E. Paprocka

Nowa Era
8.

Wiedza o społeczeństwie
„Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

9.

Edukacja dla bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

J. Słoma

Nowa Era
10. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba Migra

11.

Język niemiecki
Kompass Team 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8 Kompass Team 3. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas VII-VIII

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

WSZ PWN
12 J. angielski Mat. Edukacyjne „Live Beat 2” I. Frebairn, J. Beygrave, J. Copage, O. Johnston, S. Curtis, B. Michałowski

Pearson
13. Religia „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
JEDNOŚĆ