Pierwszy etap zajęć w ramach projektu zaplanowany był na okres 29.11.2021-22.12.2021. Ze wsparcia korzystało 20 uczestników, w tym 4 z dwóch form, 16 z jednej formy. Podczas projektu do 20 grudnia zostały zrealizowane następujące zajęcia:

  • dydaktyczno – wyrównawcze kl. I 5 godz.
  • dydaktyczno – wyrównawcze kl. II 10 godz.
  • dydaktyczno – wyrównawcze kl. III 10 godz.
  • logopedyczne – 15 godz. (zaplanowanych do realizacji w I etapie było 20 godzin, nie zrealizowano 5 godzin).

W drugim etapie zajęć  ze wsparcia korzysta 30 uczestników, w tym 7 z dwóch form, 23 z jednej formy.

Obecnie odbywają się następujące zajęcia:

  • dydaktyczno – wyrównawcze kl. III
  • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w klasach: V, VI, VII, VIII
  • zespół dydaktyczno – wyrównawczy z języka polskiego kl. VIII

Z powodu zwolnienia lekarskiego nauczycieli nie odbywają się zajęcia logopedyczne i zespół dydaktyczno – wyrównawczy w klasach I, II.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone w ramach projektu pozwoliły na wyrównanie braków edukacyjnych. Przyczyniły się do opanowania lub utrwalenia materiału i zagadnień, z którymi uczniowie mieli trudności. Wiedza zdobyta podczas nauki zdalnej została ugruntowana. Zajęcia prowadzone były atrakcyjnymi metodami pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Dzięki temu  uczniowie mają większą wiarę we własne możliwości i częściej odnoszą sukcesy. Zajęcia logopedyczne  kształtowały prawidłowe nawyki artykulacyjne. Przyczyniły się do usprawnienia motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg) oraz słuchu fonematycznego. Uczniowie wzbogacali słownictwo bierne i czynne poprzez opowiadania, rozmowy. Podczas zajęć korzystano z gier
i zabaw edukacyjnych.