W naszej szkole „Tydzień Tolerancji” trwał od 16.11.2022 do 22.11.2022.   W ramach tego przedsięwzięcia  została przeprowadzona kampania edukacyjna promująca prawa dziecka.

W czasie „Tygodnia Tolerancji” odbywały się spotkania, podczas których rozmawiano o prawach dziecka, o  różnorodności, tolerancji, życzliwości i szacunku.  Uczniowie wykonali gazetki tematyczne, prace plastyczne prezentujące wybrane, najważniejsze dla nich prawa dziecka.

Działania te uzmysłowiły uczniom wartość pozytywnych relacji międzyludzkich.