17 marca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie odbyły się zajęcia przeprowadzone przez pracowników Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Uczniowie mieli możliwość odbycia wirtualnej wycieczki do Słajsina.  

Zapoznali się z problemami zbierania, odzysku i recyklingu. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to jedno z największych wyzwań XXI wieku, dotyczące całego świata. Dlatego tak ważne jest ich unieszkodliwianie na najwyższym poziomie.

Uczniowie ugruntowali swoją wiedzę dotyczącą segregacji odpadów poprzez praktyczne ćwiczenia.  Innym istotnym tematem omawianym podczas zajęć była energia przyjazna środowisku, a w  szczególności korzyści wynikające ze stosowania energii słonecznej.

Zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów oraz przyczyniły się do kształtowania postaw proekologicznych.