Ratujemy i Uczymy Ratować

Już po raz szósty wzięliśmy udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób z okazji “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.

Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację WOŚP. Niewątpliwie przyczynia się ona do zwiększenia społecznej świadomości,  jak ważna jest umiejętność ratowania ludzkiego życia w nagłych sytuacjach.  Dn. 16 października od godz. 12:00 do 12:30 116 342 osób prowadziło w całej Polsce resuscytację na 7 465 fantomach w 1 155 instytucjach. Oznacza to, że wspólnie pobiliśmy rekord  z 2015 roku.

Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły od kilku lat poznają zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zyskują pewność co do swoich umiejętności. Dziękujemy gorąco za udział w akcji i duże zaangażowanie.