21 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie odbył się X Międzyszkolny
Konkurs Ekologiczny ,,Z NATURĄ NA TY ”. Celem konkursu było :

  • Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych.
  • Kształtowanie świadomości dbania o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu.
  • Uświadomienie zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka.
  • Doskonalenie wśród uczniów wiedzy o biologicznych formach ochrony przyrody.
  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów.
  • Zachęcanie uczniów do twórczej, samodzielnej pracy oraz poszukiwania różnych źródeł wiedzy.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz odpowiedzialności za wyniki wspólnej pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie gościła drużyny z PSP w Kołczewie, SSP   w Ładzinie i PSP w Wolinie. Uczniowie rozwiązywali zadania  z zakresu form ochrony przyrody, znajomości roślin i zwierząt chronionych,  a także skutków zanieczyszczeń środowiska.

Uczestnicy wykazali się dużą świadomością i wiedzą z zakresu ochrony przyrody. Konkurs był nie tylko okazją do zdrowej rywalizacji, ale także do integracji uczniów  z różnych szkół.

Wyniki konkursu :

I miejsce PSP Wolin :  Maja Gabryszak, Justyna Madej, Erwin Kaczmarek

II miejsce PSP  Koniewo : Zuzanna Skiba, Zuzanna Czach, Ola Osiak

III miejsce SSP Ładzin : Robert Rosochacki, Bartosz Sech, Michał Waligóra

IV miejsce PSP Kołczewo : Martyna Dajlid, Samanta Juszkiewicz, Lena Czerec

Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy Wolin pan Eugeniusz Jasiewicz, natomiast o poczęstunek zadbała Rada Rodziców PSP w Koniewie.

Serdecznie dziękujemy.

                                                                                                 Organizator: Dorota Jędrzejczak