W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie nie zapomnieli o nauczycielach i pracownikach szkoły. Przygotowali występ, który w sposób humorystyczny ukazywał blaski i cienie zawodu nauczyciela. Były podziękowania i piękne życzenia!

W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Żurawska, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

Chcielibyśmy pogratulować Pani Dyrektor Jolancie Żurawskiej, która z okazji DEN otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbą z rąk Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty p. Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy. Jest to nagroda przyznawana za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.