KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

201_/201_

dla szkoły podstawowej

1

Rozpoczęcie roku szkolnego  
2 Zimowa przerwa świąteczna  
3 Ferie zimowe  
4 Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERON-em  
7 Wiosenna przerwa świąteczna  
8 Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty OBUT  
9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych  
10 Ferie letnie  

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w PSP w  Koniewie
w roku szkolnym 2017/2018

 

2 XI, 30 IV, 2 V, 4 V, 1 VI

 

 

W wyżej wymienionych terminach nie ma zajęć lekcyjnych. Dla dzieci, które nie będą miały zapewnionej w tych dniach opieki przez rodziców szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.