BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

            Nasza szkoła również przyłączyła się do tej ważnej ogólnopolskiej akcji, w której szczególnie aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy 8. Podczas serii lekcji historii poznawali przyczyny, przebieg oraz skutki wybuchu Powstania Warszawskiego. Z różnych perspektyw poznawali owładniętą wojną Warszawę. Korzystając z animacji, spotów oraz scenariuszy zamieszczonych na stronie www.dumnizpowstancow.pl mogli niemalże doświadczyć ówczesnych realiów. Ta cenna „lekcja życia” uświadomiła im jak wiele zawdzięczają tym, często bezimiennym bohaterom, i jak wartościowe jest dorastanie i życie w bezpiecznym, suwerennym państwie.