15 czerwca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół partnerskich uczestniczyli w Gali Finałowej podsumowującej realizację działań projektowych „Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem – II edycja” w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom konkursów „Budżet domowy”, „Biznesplan” i „Zawody w Monopoly”. Uczniowie najstarszych klas jako przejaw przedsiębiorczości przygotowali poczęstunek. Bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie merytoryczne ekspertce NBP Pani Katarzynie Zwarzany.