2 lutego 2024 r odbył się oficjalny apel podsumowujący wyniki i osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2023/2024. Pani dyrektor przedstawiła statystyki średnich ocen i frekwencji w poszczególnych klasach. Wymieniła najlepszych uczniów w szkole i wraz z wychowawcami wręczyła dyplomy za osiągnięcia.

Wśród nagrodzonych za najlepsze wyniki znaleźli się:

  • w klasie II – Pola Rura,
  • w klasie III – Marcel Mortek,
  • w klasie IV – Błażej Rura, Piotr Kośnik i Agata Wojtysiak,
  • w klasie V – Michał Malikowski, który otrzymał również stypendium naukowe,
  • w klasie VIII – Gracjan Durecki.

Dyplomy za stuprocentową frekwencję otrzymali:

  • w klasie I – Zofia Kot,
  • w klasie II – Kacper Czuba – Kosior.

Dodatkowo uhonorowano laureatów konkursów przeprowadzonych w I semestrze: Wokół symboli narodowych dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej oraz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla klas IV – VIII. Korzystając z okazji pani Natalia Mazur rozdała uczniom klasy VIII dyplomy potwierdzające udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON upamiętniającej powstańców warszawskich.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Trzymamy kciuki za nagrodzonych i kibicujemy pozostałym, licząc na więcej wyróżnień na zakończenie roku szkolnego.