Nasza szkoła wraz ze szkołami partnerskimi była beneficjentem projektu edukacji ekonomicznej „Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem – II edycja”. Projekt był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizowano różne formy uczestnictwa  m.in. spotkania z ekspertami z zakresu ekonomii m.in. z doradca zawodowym p. Lillą Misztelą. Odbywały się również spotkania w formie online.

Specjalistą w projekcie był pan dr inż. Jacek Dziwulski, kierownik Katedry Strategii i Projektowania Biznesu Politechniki Lubelskiej.

Uczestnicy projektu wzięli udział w trzech konkursach dla poszczególnych grup wiekowych- najmłodsi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Budżet domowy”, zaś uczniowie kl. II i III wzięli udział w „Zawodach w Monopoly”. Najstarsi uczniowie przygotowali prace literackie w konkursie „Biznesplan mojej firmy”.

Ponadto uczniowie najstarszych klas w czasie zajęć warsztatowych przygotowali wystawę „Waluty Europy”.