Wspomóż PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KONIEWIE przekazując 1% podatku na rzecz szkoły.

Przekazując nam 1,5% swojego podatku wspierasz nasze działania statutowe mające na celu m.in.:
– poprawę jakości nauczania,
– zakup materiałów dydaktycznych,
– wpieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– wspieranie uczniowskich inicjatyw,
– i wiele innych działań wspierających motywację dzieci do zdobywania wiedzy.

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://liblink.pl/1IgEN9zZvS