Uczniowie klasy 8 w czasie lekcji fizyki w wykonywali ćwiczenia z działu „Praca, moc, energia”. Do przeprowadzenia doświadczeń wykorzystali pomoce naukowe zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci