Nasza szkoła wraz ze szkołami partnerskimi w ramach realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zorganizowała wyjazd dla uczniów do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie. Warsztaty w Centrum Pieniądza były najważniejszym punktem projektu „Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem – II edycja”, ponieważ stanowiły podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań przeprowadzonych wśród uczniów.