Cele konkursu:

  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
    z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.

Wyniki konkursu:

Kategoria klas „0” – III:

Miejsce I – Martyna Kasprzak kl.0, Emilia Kacprzak kl.0,  Aleksander Włodarczyk kl.0,  Zofia Kot kl.0.

Wyróżnienie – Filip Śliwa kl. II.

Kategoria klas IV – VIII:

Miejsce I – Marcel Szubarga kl. V,  Martyna Demkowicz kl. IV,  Maciej Kot kl.VI.

Wyróżnienie – Agata Śliwa kl. VIII.

Gratulujemy!!!