LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI I LEKCJA TECHNIKI 

Narzędzia zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zostały wykorzystane na zajęciach techniki w klasie V. Uczniowie przy tworzeniu pracy „Jesienny obrazek” wykorzystywali noże do tapet zakupione w ramach programu rządowego. Szerokie ławki  i wygodne taborety zapewniają większy komfort pracy dla uczniów, a bogate wyposażenie pracowni technicznej pozwala im  podejmować  bezpieczne  i wszechstronne działania. #LaboratoriaPrzyszłości # […]

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI I LEKCJA FIZYKI

Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w lekcji fizyki, na której omawiany był temat „Szeregowe i równoległe połączenia odbiorników energii elektrycznej”. Na tych zajęciach wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. W czasie lekcji uczniowie zapoznali się z działaniem poszczególnych odbiorników prądu stałego, przy różnych sposobach ich podłączenia w zamkniętym obwodzie elektrycznym. Z pewnością […]

Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” w PSP Koniewo

W październiku 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu  „Laboratoria Przyszłości”. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 30000 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci umiejętności manualnych, samodzielnego i krytycznego myślenia, a także umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii […]

SZCZECIN – HISTORIA PASTELAMI MALOWANA

POLSKO – NIEMIECKIE SPOTKANIA PLASTYCZNO – HISTORYCZNE 2022 W dniach 5 i 6 września 2022 r.  uczennice naszej szkoły wzięły udział w projekcie polsko – niemieckim w Szczecinie. Mieście, które w sposób szczególny łączy historię Polski i Niemiec. Przez dwa dni rysowaliśmy zabytki Szczecina. Towarzyszył  nam pan Marek Leda, przewodnik turystyczny, który zaznajamiał nas z […]